GODKJENNELSER

Vår faglige kompetanse er dokumentert gjennom godkjennelser som:

Foretaket er godkjent innenfor følgende 4 godkjennelseområder:

SØKER   T.KL2
PROSJEKTERING Sanitær-, varme -og slukkeinnstallasjoner T.KL3
UTFØRELSE Sanitær-, varme -og slukkeinnstallasjoner T.KL3
KONTROLL Prosjekt. av sanitær-, -varme -og slukkeinnst T.KL3
       
FG-910  
Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjennelseområder:  
FG-910 Utførelse av automatiske slokkesystemer FG-910-2036  
FG-910 kontroll av automatiske slokkesystemer FG-910-2036